Yếu tố tự nhiên:

22

Yếu tố tự nhiên:

Một nhà kinh tế học nổi tiếng của trường đại học Havard Jeffrey Sachs đã nói: “ Suốt thời kỳ lịch sử, các vùng ven biển với những hứa hẹn lâu dài về thương mại quốc tế đã đóng góp cho các cơ sở kinh tế nhiều hơn vùng đất liền… Vùng núi cách ly về tự nhiên thường không được chú ý đến thương mại dựa trên thị trường. Khí hậu ôn hòa nói chung đã ủng hộ vùng đông dân cư và vì vậy sự phân phối lao động rộng rãi hơn các vùng nhiệt đới”. Ông cho rằng, những điều kiện địa lý không thuận lợi như đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt gây tác hại cho nhiều nước nhiệt đới thì có thể làm trở ngại đến sự phát triển.

Tác động của các điều kiện tự nhiên đối với các quyết sách trong kinh doanh từ lâu đã được doanh nghiệp thừa nhận. Tuy nhiên, cho tới nay các yếu tố về duy trì môi trường tự nhiên rất ít được chú ý tới. Sự quan tâm của các nhà hoạch định chính sách của nhà nước ngày càng tăng vì công chúng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng của môi trường tự nhiên.

Các nhóm quyền lợi của công chúng làm phát sinh nhiều vấn đề về yếu tố môi trường khiến chính phủ và công chúng phải chú ý tới. Các vấn đề ô nhiễm môi trường, sản phảm kém chất lượng, lãng phí tài nguyên thiên nhiên cùng với nhu cầu ngày càng lớn đối với các nguồn lực có hạn khiến công chúng cũng như các nhà doanh nghiệp phải thay đổi các quyết định và biện pháp hoạt động liên quan.