Trái phiếu chính quyền địa phương (Municipal bonds):

27

Trái phiếu chính quyền địa phương (Municipal bonds):

Đây là những trái phiếu được các chính quyền địa phương phát hành để huy động vốn cho các mục đích cụ thể, thường là để xây dựng những công trình hạ tầng cơ sở hay phúc lợi công cộng của địa phương. Ví dụ: Trái phiếu phát triển đô thị do UBND Tp. HCM phát hành. Ở Mỹ, trái phiếu chính quyền địa phương do các bang phát hành. Khác với trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương tiềm ẩn rủi ro thanh toán, tuỳ theo từng chính quyền địa phương mà mức độ rủi ro này cũng khác nhau. Ở Mỹ lãi của trái phiếu chính quyền địa phương được miễn thuế liên bang (và ở nhiều bang còn miễn cả thuế bang) nên khá hấp dẫn những nhà đầu tư có thu nhập cao. 

Nguồn: Ths. Đặng Thị Việt Đức – Ths. Phan Anh Tuấn (Quantri.vn biên tập và hệ thống hóa)