Lãi suất Sibor (Singapore Interbank Offered Rate):

23

Lãi suất Sibor (Singapore Interbank Offered Rate):

Sibor (Singapore Interbank Offered Rate) là bản sao của Singapore từ bản chính Libor (London Interbank Offered Rate) của Anh. Nếu Libor là do Hiệp hội Ngân hàng Anh xác định hàng ngày trên cơ sở lấy giá trị trung bình của lãi suất cho vay liên ngân hàng ở thị trường tiền tệ London, thì Sibor là do Hiệp hội Các ngân hàng tại Singapore (Association of Banks in Singapore) xác định hàng ngày trên cơ sở giá trị trung bình của lãi suất cho vay liên ngân hàng ở thị trường tiền tệ Singapore.