Đối thủ cạnh tranh:

19

Đối thủ cạnh tranh:

Sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là các đối thủ cạnh tranh quyết định tính chất mức độ tranh đua hoặc thủ thuật giành lợi thế trong ngành.

Mục đích tương lai. Sự hiểu biết mục đích các đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp đoán biết được:

+Mức độ mà đối thủ cạnh tranh bằng lòng với kết quả tài chính và vị trí hiện tại của họ.

+Khả năng đối thủ cạnh tranh thay đổi chiến lược.

+Sức mạnh phản ứng của đối thủ trước những diễn biến bên ngoài (thí dụ, khi các hãng khác đưa ra những thay đổi về mặt chiến lược, các hoạt động về marketing…).

+Tính chất hệ trọng của các sáng kiến mà đối thủ cạnh tranh đề ra.

-Các yếu tố chủ yếu điều tra liên quan đến các mục đích của đối thủ cạnh tranh là:

+Các mục đích về tài chính;

+Quan điểm hoặc giá trị về mặt tổ chức;

+Cơ cấu tổ chức;

+Các hệ thống kiểm soát;

+Các nhân viên quản trị, nhất là tổng giám đốc điều hành;

+Sự nhất trí của lãnh đạo về hướng đi của tương lai;

+Thành phần hội đồng quản trị;

+Các giao ước hợp đồng thể hạn chế các thay đổi;

+Những hạn chế liên quan đến các quy định điều chỉnh, quy định về chống độc quyền và các quy định khác của chính phủ hoặc xã hội.

Sơ đồ: Môi trường tác nghiệp trong ngành

Nhận định: Một điều rất có lợi cho doanh nghiệp là nắm bắt được những nhận định của đối thủ cạnh tranh về chính họ và các doanh nghiệp khác trong ngành. Nếu như các nhận định này không chính xác thì chúng sẽ tạo ra các “điểm mù”, tức là điểm yếu của đối phương. Chẳng hạn, nếu đối thủ cạnh tranh tin tưởng rằng họ được khách hàng tín nhiệm cao thì họ có thể mắc điểm yếu là không thực hiện các biện pháp cạnh tranh như giảm giá và đưa ra các sản phẩm mới. Tương tự như vậy, doanh nghiệp có thể có những nhận định thiếu chính xác về ngành hàng hoặc môi trường hoạt động của mình. Chẳng hạn, các hang sản xuất ô tô của Hoa Kỳ đã một thời cho rằng nhu cầu xe còn phụ thuộc căn bản vào điều kiện kinh tế. Điều nhận định sai lầm này là điểm yếu của họ trước những đối thủ cạnh tranh nước ngoài nào sản xuất các loại xe có các bộ phận xa xỉ hơn và được chấp nhận vì chất lượng cao hơn.

Có thể nhận biết những nhận định của đối thủ cạnh tranh, kể cả các nhận định sai lầm bằng những câu hỏi sau đây:

-Đối thủ cạnh tranh nhận định như thế nào về doanh nghiệp.

-Xét về khía cạnh lịch sử và cảm xúc, danh tiếng của đối thủ cạnh tranh được gắn liền với các sản phẩm và chính sách cụ thể như thế nào?

Thí dụ: phương thức bán hàng, thị hiếu về chất lượng sản phẩm và phương thức thiết kế kiểu dáng sản phẩm.

-Những khác biệt về truyền thống văn hóa, tôn giáo, dân tộc có ảnh hưởng như thế nào đến thái độ của đối thủ cạnh tranh và sự nhận thức của họ đối với các sự kiện?

-Các giá trị chuẩn mực có được thể chế hóa hoặc các qui tắc xã hội, các chuẩn mực và qui tắc mà người sáng lập ra đối thủ cạnh tranh có ảnh hưởng đến quan điểm của họ không?

-Đối thủ cạnh tranh nhận định như thế nào về nhu cầu đối với các sản phẩm của họ hoặc các xu hướng phát triển khác của ngành trong tương lai?

-Đối thủ cạnh tranh nhận định như thế nào về các mục đích và khả năng của đối thủ cạnh tranh của họ. Các nhận định đó có chính xác không?

-Đối thủ cạnh tranh tin vào lý trí thông thường hay dựa vào kinh nghiệm kiểu như “chúng ta phải có dây chuyền khép kín” và “tập trung hóa là chìa khóa cho sự thành công. Sự tin tưởng như vậy có phải là điểm yếu của đối thủ cạnh tranh hay không?

 Sơ đồ: Thái độ đối với các rủi ro

Cần lưu ý rằng việc phân tích cặn kẽ lịch sử của đối thủ cạnh tranh và kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo và chuyên gia cố vấn của họ giúp ta hiểu rõ các mục đích và nhận định của họ.

Các doanh nghiệp phải xem xét đến tiềm năng chính yếu của đối thủ cạnh tranh, các ưu, nhược điểm của họ trong các lĩnh vực hoạt động sau đây:

+Các loại sản phẩm

+Hệ thống phân phối

+Marketing và bán hàng

+Các hoạt động tác nghiệp/sản xuất

+Nghiên cứu và thiết kế công nghệ

+Gía thành sản phẩm

+Tiềm lực tài chính

+Tổ chức

+Năng lực quản lý chung

+Danh mục đầu tư của công ty

+Nguồn nhân lực

+Quan hệ xã hội ( như đối với chính phủ ).

Ngoài các yếu tố kể trên cần xem xét đến tính thống nhất của các mục đích và chiến lược của đối thủ cạnh tranh. Các doanh nghiệp cũng cần xem xét các ưu, nhược điểm và tính thống nhất của đối thủ cạnh tranh có còn thay đổi không và thay đổi theo hướng nào. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần tìm hiểu khả năng tăng trưởng của đối thủ cạnh tranh và đánh giá xem:

-Các năng lực của họ gia tăng hay giảm xuống nếu có sự tăng trưởng.

-Khả năng tiềm ẩn để tăng trưởng, cụ thể tiềm năng về con người, tay nghề của người lao động và công nghệ;

-Mức tăng trưởng mà họ có thể giữ vững theo triển vọng tài chính.

Khả năng phản ứng nhanh của đối thủ cạnh tranh, tức khả năng phản công tức thì của ho cũng cần được đánh giá. Các yếu tố cụ thể cần đưa ra phân tích là dự trữ tiền mặt chưa sử dụng đến, khả năng vay vốn, công suất nhà máy dư thừa và các loại sản phẩm mới chưa tung ra có thể nhanh chóng bị lạc hậu.

Một điều hết sức quan trọng là khả năng đối thủ cạnh có thể thích nghi với những thay đổi. Các doanh nghiệp cần xem xét khả năng phản ứng của đối thủ cạnh tranh trước các diễn biến của các tiến bộ công nghệ, lạm phát và sự can thiệp mạnh của Chính phủ. Ngoài ra, cần xem xét tới khả năng thích nghi của họ đối với các sản phẩm phức tạp hơn không? Khả năng đối thủ cạnh tranh thích nghi với các thay đổi chịu ảnh hưởng của:

-Định phí so với biến phí,

-Gía trị của công suất chưa sử dụng,

-Sự tồn tại của các rào cản lối ra.

Khả năng chịu đựng của đối thủ cạnh tranh, tức khả năng đối đầu với các cuộc tranh giành kéo dài. Khả năng chịu đựng phụ thuộc vào dự trữ tiền vốn, sự nhất trí trong ban lãnh đạo, triển vọng lâu dài trong các mục đích tài chính của doanh nghiệp và không bị sức ép trên thị trường chứng khoán.

Sự am hiểu về các đối thủ cạnh tranh chính có tầm quan trọng đến mức có thể nó cho phép đề ra thủ thuật phân tích đối thủ cạnh tranh và duy trì hồ sơ về các đối thủ cạnh tranh trong đó có các thông tin thích hợp và các thông tin về từng đối thủ cạnh tranh chính được thu nhận một cách hợp pháp.