Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Vai trò của thuế:

Vai trò của thuế: Thuế không chỉ đơn thuần là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước mà thuế còn gắn liền...

Phân loại thuế:

Phân loại thuế: Để phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá phân tích quá trình vận dụng và quản lý các loại thuế...

Khái niệm về thuế:

Khái niệm về thuế: Thuế là một khoản đóng góp bắt buộc cho nhà nước do luật pháp qui định đối với các pháp nhân...

Vai trò của Ngân sách nhà nước:

Vai trò của Ngân sách nhà nước: Trong nền kinh tế thị trường vai trò của Ngân sách nhà nước được thay đổi và trở...

Vai trò của tín dụng:

Vai trò của tín dụng: Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có các vai trò sau: + Thứ nhất: Đáp...

Các hệ thống kinh tế:

Các hệ thống kinh tế:  Phương thức xử lý khác nhau các vấn đề kinh tế cơ bản giúp chúng ta có thể phân biệt được...

Hoạt động kinh tế – một dạng thái hoạt động đặc biệt của đời sống xã hội:

Hoạt động kinh tế - một dạng thái hoạt động đặc biệt của đời sống xã hội: Trong cuộc sống của mình, con người thực...

Chức Năng Của Tài Chính:

Chức Năng Của Tài Chính: Chức năng của tài chính là sự cụ thể hoá bản chất của tài chính, nó mở ra nội dung...

Bản chất của tài chính:

Bản chất của tài chính: Hiện tượng tài chính - sự vận động của các quỹ tiền tệ là biểu hiện bên ngoài của tài...

Các khái niệm về vị trí, công việc và nghề nghiệp:

Các khái niệm về vị trí, công việc và nghề nghiệp: Vị trí làm việc, công việc và nghề nghiệp tương ứng với các cấp...

Most Read