Trang chủ Tin Tổng Hợp

Tin Tổng Hợp

Cung lao động:

Cung lao động: Cung lao động là số người sẵn sàng chấp nhận công việc tại một mức tiền lương thực tế nhất định. Đường cung lao...

Tác hại của lạm phát:

Tác hại của lạm phát: - Chi phí mòn giày: vì lạm phát làm xói mòn giá trị thực tế của số tiền mà chúng...

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp:

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp: Những yếu tố cơ bản của môi trường vi mô Mục tiêu cơ bản của mọi công...

Các phương pháp xúc tiến bán hàng:

Các phương pháp xúc tiến bán hàng: Bán hàng trực tiếp: Ưu điểm: •     Độ linh hoạt lớn. •     Nhằm thẳng vào khách hàng mục tiêu. •     Tạo ra...

Khái niệm về sản phẩm:

Khái niệm về sản phẩm: Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích dụng cụ...

Phân loại chứng từ kế toán:

Phân loại chứng từ kế toán: Để thuận tiện trong việc phân biệt và sử dụng từng loại chứng từ kế toán, người ta tiến hành...

Chức năng của tiền tệ:

Chức năng của tiền tệ: Đề cập đến chức năng của tiền tệ, hầu hết các nhà kinh tế học hiện nay đều thống nhất...

Bản chất của tiền tệ:

Bản chất của tiền tệ: Tiền được xem là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch...

Tiền điện tử (Electronic money):

Tiền điện tử (Electronic money): Gần đây, những tiến bộ về công nghệ máy tính cũng như sự phát triển của mạng lưới thông tin viễn...

Tiền danh nghĩa- Tiền là dấu hiệu giá trị:

Tiền danh nghĩa- Tiền là dấu hiệu giá trị: Khi vàng được sử dụng làm trung gian trong quá trình trao đổi hàng hoá, ban...

Nguồn gốc của tiền tệ:

Nguồn gốc của tiền tệ: Theo Mác tiền tệ là sản phẩm tự phát, tự nhiên của sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khi nghiên...

Các khuyết tật thị trường:

Các khuyết tật thị trường: * Sự tồn tại của độc quyền nói riêng (và thị trường cạnh tranh không hoàn hảo nói chung). Các thị trường...

Most Read