Trang chủ Kiến Thức Kinh Tế

Kiến Thức Kinh Tế

Các phương pháp tính GDP:

Các phương pháp tính GDP: 1. Phương pháp tính theo chi tiêu. Phương pháp này người ta tính bằng cách cộng các chi tiêu lại: GDP =...

Tổ chức lực lượng bán hàng:

Tổ chức lực lượng bán hàng: Công việc tổ chức và quản trị nhân viên bán hàng là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện...

Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp:

Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp: Hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong marketing là sự kết hợp tổng hợp các hoạt động sau: -...

Khái niệm đơn vị kế toán:

Khái niệm đơn vị kế toán: Khái niệm này tương đồng với khái niệm đơn vị kinh doanh. Theo khái niệm này, thông tin tài chính...

Sự hình thành tài sản của doanh nghiệp:

Sự hình thành tài sản của doanh nghiệp: Bất kỳ một doanh nghiệp, một tổ chức hay thậm chí một cá nhân nào muốn tiến hành...

Khái niệm về chứng từ kế toán:

Khái niệm về chứng từ kế toán: Trong một đơn vị kinh tế, hàng ngày diễn ra các hoạt động cụ thể làm tăng, giảm tài...

Trung tâm lưu ký chứng khoán (Vietnam Securities Depository):

Trung tâm lưu ký chứng khoán (Vietnam Securities Depository): Giao dịch trên thị trường chứng khoán được thực hiện trên nguyên tắc đa phương, tức...

Yếu tố tự nhiên:

Yếu tố tự nhiên: Một nhà kinh tế học nổi tiếng của trường đại học Havard Jeffrey Sachs đã nói: “ Suốt thời kỳ lịch...

Môi trường quốc tế:

Môi trường quốc tế: Môi trường kinh doanh quốc tế là tổng thể các yếu tố môi trường thành phần như môi trường pháp luật,...

Đối thủ cạnh tranh:

Đối thủ cạnh tranh: Sự hiểu biết về các đối thủ cạnh tranh có một ý nghĩa quan trọng đối với các doanh nghiệp do...

Nhà cung ứng:

Nhà cung ứng: Các doanh nghiệp cần phải quan hệ với các tổ chức cung cấp các nguồn hàng khác nhau, như vật tư, thiết...

Đối thủ tiềm ẩn mới:

Đối thủ tiềm ẩn mới: Đối thủ mới tham gia trong ngành có thể là yếu tố làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp do...

Most Read