Trang chủ Chỉ Số Kinh Tế

Chỉ Số Kinh Tế

Vai trò của quản trị chiến lược:

Vai trò của quản trị chiến lược: - Quản trị chiến lược giúp các doanh nghiệp định hướng rõ tầm nhìn chiến lược, sứ mạng (nhiệm...

Kỹ thuật đánh giá chất lượng dịch vụ:

Kỹ thuật đánh giá chất lượng dịch vụ: Chất lượng DV là một phạm trù phức tạp không thể được đánh giá hoàn chỉnh bằng...

Định nghĩa chất lượng dịch vụ:

Định nghĩa chất lượng dịch vụ: Theo quan điểm hướng về khách hàng, chất lượng DV đồng nghĩa với việc đáp ứng mong đợi của khách...

Các đặc trưng của dịch vụ:

Các đặc trưng của dịch vụ: DV thuần tuý có các đặc trưng phân biệt so với hàng hoá thuần tuý. Đó là các đặc...

Hành vi khách hàng là gì?:

Hành vi khách hàng là gì?:  Có nhiều định nghĩa về hành vi khách hàng, sau đây là một số định nghĩa tiêu biểu:  - Theo Hiệp...

Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền:

Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền: Có thể nói rằng chiết khấu dòng tiền là cái trục của nền tài chính hiện đại. Nó trở thành...

Nội dung trình tự đánh giá thực hiện công việc:

Nội dung trình tự đánh giá thực hiện công việc: 1. Xác định các yêu cầu cơ bản cần đánh giá Bước đầu tiên trong quá...

Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc:

Các phương pháp đánh giá tình hình thực hiện công việc: 1. Đánh giá bằng bảng điểm Đây là phương pháp đơn giản và phổ biến...

Khái niệm về tổ chức lao động khoa học:

Khái niệm về tổ chức lao động khoa học: Tổ chức lao động chỉ thực sự là khoa học khi nó được xem xét ứng...

Thuyết hai nhân tố của HERZBERG:

Thuyết hai nhân tố của HERZBERG: Năm 1959, F. Herzberg và các đồng nghiệp của mình, sau khi thực hiện các cuộc phỏng vấn với hơn...

Thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham MASLOW:

Thuyết cấp bậc nhu cầu của Abraham MASLOW: Nhu cầu của con người là một cảm giác, một trạng thái về sự thiếu thốn, về...

Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo:

Phương pháp xác định nhu cầu đào tạo: 1. Phương pháp căn cứ vào tổng hao phí thời gian lao động cần thiết cho từng...

Most Read