Trang chủ Chỉ Số Kinh Tế

Chỉ Số Kinh Tế

Chi phí kế toán và chi phí kinh tế:

Chi phí kế toán và chi phí kinh tế: Chi phí thể hiện các phí tổn hay thiệt hại mà doanh nghiệp phải gánh chịu,...

Đường bàng quan:

Đường bàng quan: * Biểu diễn sở thích bằng các đường bàng quan Chúng ta có thể biểu diễn sở thích của người tiêu dùng bằng...

Đường giới hạn khả năng sản xuất:

Đường giới hạn khả năng sản xuất: Đường giới hạn khả năng sản xuất: Một trong những công cụ kinh tế đơn giản nhất có thể...

Quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx.:

Quy luật lưu thông tiền tệ của Karl Marx.: Khi nghiên cứu các chức năng của tiền tệ, Karl Marx đưa ra 5 chức năng:...

Khối Tiền Tệ:

Khối Tiền Tệ: Việc định nghĩa tiền tệ là một phương tiện trao đổi mới chỉ đưa ra một cách hiểu khái quát về tiền,...

Bút tệ:

Bút tệ: Bút tệ là một hình thái tiền tệ được sử dụng bằng cách ghi chép trong sổ sách kế toán của Ngân hàng....

Tín tệ:

Tín tệ: Tín tệ được hiểu là thứ tiền tự nó không có giá trị nhưng do sự tín nhiệm của mọi người mà nó...

Hóa tệ:

Hóa tệ: Một hàng hoá nào đó giữ vai trò làm vật trung gian trao đổi được gọi là hoá tệ, hoá tệ bao gồm...

Chính sách sản phẩm:

Chính sách sản phẩm: Chính sách sản phẩm là những nguyên tắc chỉ đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục được thiết lập gắn với việc...

Phân tích hoạt động của các bộ phận chức năng trong tổ chức:

Phân tích hoạt động của các bộ phận chức năng trong tổ chức: Tuỳ theo quy mô hoạt động, việc phân chia các đơn vị...

Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài – Môi trường vĩ mô:

Phân tích các yếu tố môi trường bên ngoài - Môi trường vĩ mô: 1. Môi trường chính trị- pháp luật - Chính trị Chính trị...

Các cấp chiến lược cơ bản:

Các cấp chiến lược cơ bản: Chiến lược có thể được quản lý ở nhiều cấp khác nhau trong một doanh nghiệp nhưng thông thường có...

Most Read