Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực:

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực: Quản trị nguồn nhân lực bao gồm những hoạt động chủ yếu như: xác định nhu cầu nhân lực...

Chiến lược nghiên cứu và phát triển:

Chiến lược nghiên cứu và phát triển: Chức năng nghiên cứu và phát triển (Research & Development - R&D) trong các đơn vị kinh doanh có...

Chiến lược tài chính:

Chiến lược tài chính: Trong quá trình hoạt động, mỗi đơn vị kinh doanh đều mong muốn có các khoản thặng dư để thực hiện tái...

Chiến lược sản xuất/tác nghiệp:

Chiến lược sản xuất/tác nghiệp: 1- Các chiến lược sản xuất/ tác nghiệp dành cho những đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ • Những đơn...

Chiến lược chức năng:

Chiến lược chức năng: Chiến lược chức năng là các chiến lược xác định cho từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của doanh nghiệp. Trong...

Các chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế cạnh tranh:

Các chiến lược cạnh tranh dựa trên lợi thế cạnh tranh: 1. Chiến lược chi phí thấp. * Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp là...

Chiến lược tăng trưởng bằng cách đang dạng hoá:

Chiến lược tăng trưởng bằng cách đang dạng hoá: Là chiến lược đầu tư vào nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau khi doanh nghiệp...

Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập (liên kết):

Chiến lược tăng trưởng bằng con đường hội nhập (liên kết): Chiến lược tăng trưởng liên kết thích hợp đối với các doanh nghiệp đang...

Chiến lược tăng trưởng tập trung:

Chiến lược tăng trưởng tập trung: Là các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường hiện...

Xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.:

Xây dựng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.: Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về lợi thế cạnh tranh nhưng các nhà...

Mô hình hệ thống thông tin quản lý – Phần 1:

Mô hình hệ thống thông tin quản lý - Phần 1: Bước 1- Xác định nhu cầu thông tin Nhu cầu thông tin là số lượng...

Khái niệm hệ thống thông tin quản lý:

Khái niệm hệ thống thông tin quản lý: Hệ thống thông tin quản lý là tập hợp các quy tắc, kỹ năng và phương pháp...

Most Read