Trang chủ Cẩm Nang Lãnh Đạo

Cẩm Nang Lãnh Đạo

Thuật ngữ kinh tế học: Vấn đề ông chủ và người đại diện:

Thuật ngữ kinh tế học: Vấn đề ông chủ và người đại diện: Vấn đề ông chủ và người đại diện (Principal - Agent Problem...

Một số thuật ngữ kinh tế thông dụng (A – G):

Một số thuật ngữ kinh tế thông dụng (A - G): Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh...

Brand Strategy: chiến lược thương hiệu:

Brand Strategy: chiến lược thương hiệu: Bài viết này đưa ra khái niệm và chiến lược dựa trên cách thức khác biệt hóa. Chiến lược...

Khái quát về các phương pháp quản trị:

Khái quát về các phương pháp quản trị: 1. Khái niệm Các phương pháp quản trị là tổng thể các cách thức tác động có thể...

Quản trị là một nghệ thuật:

Quản trị là một nghệ thuật: Quản trị là một nghệ thuật: Nghệ thuật kinh doanh (còn gọi là thuật kinh doanh hay thủ đoạn kinh...

Quản trị là khoa học:

Quản trị là khoa học: Quản trị là khoa học vì nó nghiên cứu, phân tích các quan hệ quản trị nhằm tìm ra những quy...

Các chức năng quản trị:

Các chức năng quản trị: Tiến trình quản trị là một phức hợp những kỹ năng có tính hệ thống rất sinh động và phức tạp....

Khái niệm và bản chất của quản trị:

Khái niệm và bản chất của quản trị: 1. Khái niệm quản trị Quản trị là một khái niệm rất rộng bao gồm nhiều lĩnh vực....

Chính sách nhân sự:

Chính sách nhân sự: Chính sách nhân sự được quan niệm là những nguyên tắc chỉ đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục được thiết lập...

Chính sách marketing:

Chính sách marketing: Chính sách marketing là những nguyên tắc chỉ đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục được thiết lập gắn với hoạt động marketing...

Khái niệm và mục đích của chính sách kinh doanh:

Khái niệm và mục đích của chính sách kinh doanh: Chính sách là công cụ để thực hiện chiến lược theo Alfred chardler: " chính...

Mô hình lựa chọn các chiến lược tổng quát:

Mô hình lựa chọn các chiến lược tổng quát: 1. Ma trận danh mục vốn đầu tư Ma trận danh mục vốn đầu tư dựa trên...

Most Read