admin

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Hiệu ứng FISHER:

Hiệu ứng FISHER: Ngoài tiền tệ và lạm phát ra thì lãi suất là một biến quan trọng mà các nhà kinh tế quan tâm...

Tác hại của lạm phát:

Tác hại của lạm phát: - Chi phí mòn giày: vì lạm phát làm xói mòn giá trị thực tế của số tiền mà chúng...

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp:

Các yếu tố của môi trường vi mô của doanh nghiệp: Những yếu tố cơ bản của môi trường vi mô Mục tiêu cơ bản của mọi công...

Phân khúc thị trường yếu tố nhân khẩu học:

Phân khúc thị trường yếu tố nhân khẩu học: Phân khúc thị trường theo yếu tố nhân khẩu học là phân chia thị trường thành...

Phương pháp nghiên cứu Marketing:

Phương pháp nghiên cứu Marketing: Những số liệu sơ cấp có thể thu thập theo bốn cách: Quan sát, nhóm tập trung, điều tra và...

Chính sách giá trong Marketing mix:

Chính sách giá trong Marketing mix: Ngày nay, giá cả không phải là yếu tố cạnh tranh hàng đầu nhưng vẫn luôn được coi là...

Chính sách phân phối sản phẩm trong Marketing:

Chính sách phân phối sản phẩm trong Marketing: Nội dung cơ bản của chính sách phân phối trong marketing sản phẩm mới là thiết kế...

Các phương pháp xúc tiến bán hàng:

Các phương pháp xúc tiến bán hàng: Bán hàng trực tiếp: Ưu điểm: •     Độ linh hoạt lớn. •     Nhằm thẳng vào khách hàng mục tiêu. •     Tạo ra...

Khái niệm về sản phẩm:

Khái niệm về sản phẩm: Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích dụng cụ...

Các phương pháp tính GDP:

Các phương pháp tính GDP: 1. Phương pháp tính theo chi tiêu. Phương pháp này người ta tính bằng cách cộng các chi tiêu lại: GDP =...

TOP AUTHORS

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read