admin

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Cung tiền:

Cung tiền: Cung tiền (Ms) là tổng khối lượng tiền hiện có trong nền kinh tế, đó cũng chính là M1. Ms = Cp + D Trong...

Số nhân chi tiêu:

Số nhân chi tiêu: Số nhân chi tiêu phản ánh sự thay đổi của sản lượng cân bằng khi chi tiêu tự định thay đổi...

Xuất khẩu ròng:

Xuất khẩu ròng: Xuất khẩu chịu sự tác động bởi 5 nhân tố chính là GDP của nước ngoài, mức độ chuyên môn hoá sản xuất...

Hàm tiêu dùng:

Hàm tiêu dùng: Mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng gọi là hàm tiêu dùng cá nhân: C = f(Yd). Các hộ...

Thu nhập khả dụng (Yd):

Thu nhập khả dụng (Yd): Thu nhập khả dụng (Yd) là thu nhập mà các hộ gia đình và doanh nghiệp cá thể còn lại...

Phân loại lạm phát:

Phân loại lạm phát: Lạm phát thể hiện những mức độ nghiêm trọng khác nhau. Chúng được phân thành ba cấp: Lạm phát vừa phải, Lạm...

Phân loại thất nghiệp:

Phân loại thất nghiệp: Để phân loại thất nghiệp người ta có thể sử dụng nhiều tiêu chí khác nhau ví dụ như phân loại theo...

Cung lao động:

Cung lao động: Cung lao động là số người sẵn sàng chấp nhận công việc tại một mức tiền lương thực tế nhất định. Đường cung lao...

Sự chuyển động dọc đường IS và sự dịch chuyển đường IS:

Sự chuyển động dọc đường IS và sự dịch chuyển đường IS: Khi lãi suất thay đổi, làm tổng cầu (AD) thay đổi dẫn đến...

Cầu tiền:

Cầu tiền: Cầu tiền tệ là lượng tiền mà người ta muốn nắm giữ. Với một lượng tài sản có giới hạn, có sự đánh đổi...

TOP AUTHORS

210 Bài viết0 BÌNH LUẬN

Most Read